Osthesse-Osdôwähdô 02.-04.04.2021 | Sonnich ewwo schaddich

Fir dis Joahr hon mô uns emô gedoicht, dos mô dess Wähdô fir Osdô au mô so schrien muss, dos deh alle Lied, deh jô immô me wärn, des au verstärn.

Also, wolle me mô guck, bos de Hoas so ins Nest gelahd hot odô loah well.
Zwische em dickwänstiche Hoch bei de Ich-dummel-mich-fott-uis-dare-EU-Republik un em net ganz so grosse obô mürrische Tief bey Polen (nahbe ôns) friemelt sich de kalle ewwo trocke Luft hitt noch Foll. Un Herschfeld, Hiefähld, Steimich… eh wesst jô.

Dos heyßt erschtmo, dos äs zwoar kei Bingfohde räh well (bo solls au herkomme), de Männô ewwo au widder massich meh Platz em Ingerstall honn, weil meh be 11 Grôd in Foll und kalle 7 Grôd in Gerschfälld un Wessoasse sern ôn Koarfriddich nemmer dränn, dôdefir wehd dô Wäynd mô me, mô wenicher.

Hit Noicht blids dann trocke, es wärd ewwo mit 2 Grôd um Hiefähld un Foll un ä weng Frost uff de Kupp schee schaddich.
Bô me scho bei schee sern, mörn ôm Koarsonnôwnd wärds gonz schee. Dos Männôvolk hot zwoar immô noch genuch Platz fir 2 Socke em Ingerstall bei nur 9 bis 11 Grôd ôm Middach, obô de Sonn scheynd schee vô em manchmô blitzeblaue Himmel. Da Wäynd, da alle Säubiddel, wehd ewwô ganz schee zackich von obbe.

Richdich schaddich wärds donn ôm Osdô-Sonndich-Mörn mit +1 bis -2 Grôd! Dô moss sich de Hoas schee woarm ohdô, odô ey stallt em än poar woarme Schlappe hie.
Geche 9 bis 10, bann de Keng dann de widder uffgedaute Eier seche un hoffendlich fenge, serns wenichsdens widdô 4 bis 7 Grôd.
De Räst vom Dôg blids mô me, mô wenicher wolkich odô wellich schee, obô schaddich bey 10 Grôd.

Gucke me mô in de nächste Woch: Ey lebe Lied, un dô gädds schdrackuis Richtung Winder! Ehbô ôm Ikea-Land sôtzt sich ä massich grosses Tief hie un schickd de kalle Lufd vô de Eskimos nob zô ons. Dôs gid äbbes! Scho onn Osdômoondich kämmt ä Kallfronnd un brengt Räh un ä weng Schnee in de Rhö, nôchhäh au in Ehrenberch un Reulich. Hengenôch gids ôm Densdich noch hônnôt Schneeschauer, manchesmô lässds dô Herrgott au mô krache. Ob mô donn au widdô Schnee moss schöpp firm Hüsé sern me mô! De Männô konne ihrn Ingerstall ewwo schonnemô viermiede, dä Platz blid frey (ôm Dog +3 Grôd, noichts -3/-5!).

So ey Lied, de Frösch vô Osthesse-Wähdô wensche eych ä poar schenne Dog! Fir dänn Fall dos ännô dos heh net konn gelahs, modder schrie.
Un jetzt kœmmst du!

PS: Dos woar Eiderfäller Platt!

1 Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*